Quasi com una e-carpeta docent i formativa per compartir.

diumenge, 12 d’octubre de 2008

Teoria i pràctica

No era la meva intenció començar avui ja amb les reflexions, però encara ho faré. I la veritat és que sé que començ amb una idea poc compartida o al menys polèmica entre els companys/es de feina, però tanmateix, hi crec molt i així com vaig tenint més pràctica i van passant els anys, més m'hi reafirm.

Per exposar aquesta idea no faré ús de les meves paraules, sino que em remetré a un fragment inicial de la lliçó inaugural d'Antoni J. Colom Cañellas, Per a una Pedagogia del Laberint, a la Seu d'Eivissa de la UIB el passat 8 d'octubre.

I cit textualment, extret del text publicat per Edicions UIB (2008):

"... en pedagogia la teoria ha de ser teoria per a la millora de la pràctica educativa, de tal manera que, entre aquests dos pols, que en principi podrien semblar contraposats, s'ha de donar una relació coherent a fi que la teoria sigui aplicable -perquè pugi ser retraduïble- a la pràctica de l'aula, i al mateix temps que la pràctica que se'n derivi serveixi per millorar la teoria que es genera"


BENVINGUDES I BENVINGUTS!

Començ avui un nou blog amb la finalitat de recollir aquelles reflexions que ens poden ajudar a millorar la nostra pràctica docent. Són reflexions recollides de totes aquells llocs webs i blogs d'Internet que estan plens de recursos i que no podem oblidar si volem que la nostra tasca no quedi al marge de la societat en què vivim.
Principalment, em dirigeix a estudiants de mestre que ara viuen la millor oportunitat per arribar a ser l'ideal d'ensenyant que tots hem volgut ser alguna vegada... i a qualsevol docent que estigui interessat en la millora de l'ensenyament, l'escola del s. XXI i per què no, de la societat.