Quasi com una e-carpeta docent i formativa per compartir.

dimarts, 6 de gener de 2009

FP

Un article d'avui del diari El Pais, La crisis devuelve a la FP su dignidad, recull la necessitat urgent d'actualitzar la Formació Professional a la realitat sociolaboral d' Espanya.
Esperem que gràcies al desenvolupament que es fa de la LOE a les Comunitat Autònomes prompte la millora d'aquesta etapa educativa sigui una realitat. És evident que el concepte de formació professional ha d'evolucionar cap a una formació que permeti el desenvolupament professional inicial en perspectiva d'un aprenentatge permanent al llarg de la vida. I encara més, hem d'aconseguir que les persones triïn aquesta etapa amb la diginitat que es mereixen, com una opció de formació i professional tan valuosa com la universitària.

Mestre pluricompetent

Ja fa temps que vaig fer una presentació a les Jornades en xarxa sobre l'Espai Europeu d'Ensenament Superior de la UOC (octubre de 2006) sobre les esperances que tenia en el nou pla dels estudis de Mestre de l'EEES, Reflexió entorn a les competències del mestre . Proposta de decàleg.I avui el vull recuperar per argumentar no el que hauria de ser la formació inicial del mestre sino el que realment és i fa el docent del sistema educatiu del s. XXI.

Tenim un sistema educatiu complex, on hi influeixen moltes variables a l'hora que fan que cada una de les experiències educatives i incidiències que s'hi donen sigui única i requereixi una intervenció ràpida, eficaç, adequada i coherent. En una realitat educativa com aquesta el mestre ha de ser capaç de resoldre moltes i molt variades situacions en les que ha d'intervenir mostrant una gran capacitat de resposta i flexibilitat.

Amb aquesta descripció de la tasca docent em referia a un mestre pluricompetent amb competència en deu àrees importants per a la realització de la seva feina. Tal vegada amb algun retoc del contingut, crec que encara és una reflexió vigent i per això, la pos aquí com a part d'aquesta carpeta docent compartida.