Quasi com una e-carpeta docent i formativa per compartir.

dimecres, 21 de juliol de 2010

Jornades FaD

No volia acabar el mes sense fer una referència aquí a les Jornades FaD del dia 1 i 2 de juliol a Palma. Cada dia estic més orgullosa de conèixer el Servei de FaD de la Conselleria d'Educació i Cultura de les Illes Balears i de ser membre del grup de tutors a distància per tot el que aprenc de la seva feina, capdavantera a tots els nivells -segons em va dir Ernest Prats, @eprats, el servei de Formació a Distància que millor funciona a tot l'estat.

Idò, n'he tengut una altra bona mostra a les jornades, que es varen organitzar amb motiu dels deus anys de la formació a distància del professorat a les Balears i aprofitant el moment clau, el punt d'inflexió que estam vivint. Després de deu anys creant materials, obrint camins en diferents entorns virtuals poc intuïtius en el seus començaments, i fent propostes sempre acertades de formació, l'equip FaD (gràcies Juan, Manolo i MariaBel) torna a començar un nou camí, que de nou, està en la línia dels corrents més innovadors.

En definitiva, la nova formació aspira a ampliar el PLE (Personal Learning Environment) del professorat. Un PLE que es veurà potenciat gràcies als nous suports del materials creats, a partir d'ara amb programari com eXeLearning, que permetrà un major aprofitament dels recursos que actualment, ja es troben a la xarxa i que el que preten és, entre altres coses, reorganitzar de nou, i aprofitar per noves propostes de formació.

Però a més, el que més es va dir és que la formació en les eines ha de servir perquè el professorat pugui reflexionar sobre la seva aplicació a l'aula, i sobre tot, que aquestes eines li permetin el desenvolupament de metodologies centrades en l'alumne. Per tant, la formació metodològica, la pràctica reflexiva del docent i l'aplicació a l'aula han de ser paral.les a aquesta ampliació tècnica en eines del professorat.

La FaD vol ver una formació que doni suport al procés d'implantació del projecte Xarxipèlag 2.0 per evitar, entre tots, ara que tendrem una important dotació, reproduir amb els ordinadors, amb Internet i amb la web 2.0 el que hem estat fent ara amb els llibrs de text, els quaderns i els exàmens escrits. L'ordinador portàtil no pot convertir-se amb el suport del llibre digital, i el llibre digital no ha de substituir el llibre de text en paper. El debat està superat, però el que hem d'intentar és que també ho estigui en la pràctica.

En resum, que a principis de mes a les Jornades de la FaD ja es pintava un escenari com el que respresenta aquest vídeo que aquests dies s'ha posat tant de moda a Twitter. Segons Anibal de la Torre, @anibaldelatorre, és utòpic i poc real, però segons Isabel Ferrer, @iferrer, ens mostra cap a on hem d'anar. I la FaD ja ha començat el camí...

Aquesta reflexió a més, la faig baix la influència de la PLE Conference a la que vaig assistir el 8 i 9 de juliol, Barcelona, i lligant tot el que vaig sentir realment, els dos events coincideixen exactament amb el fons de la qüestió, la metodologia al servei de la tecnologia.

El vídeo em recorda al que va dir Graham Attwell, @GrahamAttwell, a la PLE Conference el debat dels LMS versus els PLEs està mort, i jo ja n'estic contenta d'arribar quan ja està mort i així em trob les conclusions fetes ;-). Tanmateix, i com diu aquest vídeo, tal vegada, els LMS siguien encara necessaris, perquè l'educació formal té moments que convé tractar amb la delicadesa que un entorn privat pot donar, però jo diria que més que contraposar-los, de nou, hem de mirar de complementar-los perquè cada un tengui l'espai que el correspon. La nova formació del professorat també ha de saber donar un exemple de gestió perquè els LMS no suposin un repositori de fotocòpies escanejades a les escoles i siguin un suport més a la potenciació dels PLEs dels nostres alumnes.

Les jornades també varen destacar un altre aspecte que es cita en el vídeo, el treball col.laboratiu. La introducció de les TIC també ha de potenciar el treball en grup, la capacitat de treballar amb els altres, de discutir, argumentar i arribar a acords. Treballs on la feina de grup sigui tan genuïna que no faci falta copiar: un dels clàssics arguments contra les TIC, la facilitat per copiar de la xarxa. Per això, una vegada més, la reflexió pedagògica del docent ha de ser tant potent com rl coneixement tecnològic.

I per tot això, per tota aquest canvi fa falta un canvi clau, l'actitud: actitud digital, favorable entre el professorat perquè la pugui contagiar a l'alumnat, nadius digitals, acostumats a usar-les per l'oci, però tal vegada, no tant per aprendre.

Finalment, acab amb una altra de les idees eix de les jornades, que per cert, vaig exportar a la PLE Conference. La innovació de la mà de les TIC s'ha d'escampar poc a poc però profundament i irreversible, com l'oli en l'aigua.


http://www.flickr.com/photos/bitjungle/3373234107/

Bon estiu i fins sa propera!