Quasi com una e-carpeta docent i formativa per compartir.

dijous, 3 d’octubre de 2013

Finalitats de l'educació

Des del punt de vista del marc legal estatal...
 LGE (1970)
 Wordle: lge1970 
LOGSE (1990)
 Wordle: LOGSE 1990 
 LOCE (2002)
 Wordle: LOCE 2002 
 LOE (2006)
 Wordle: LOE 2006 
 LOMCE (2013)
 Wordle: LOMCE 2013