Quasi com una e-carpeta docent i formativa per compartir.

diumenge, 27 de setembre de 2009

Utopia

I aquí va la darrera cita del dia. Em pareix que alguna vegada ja ho he dit, crec amb l'utopia com a guia de la pràctica docent, per anar assolint petites passes, que algun dia s'hauran convertit en un canvi un poc més gros. I ara que m'he trobat això, encara més:

"(...) Sin embargo, según una visión auténticamente utópica, la esperanza no quiere decir cruzarse de brazos y esperar. La espera sólo es posible cuando , llenos de esperanza, procuramos alcanzar el futuro anunciado que nace en el marco de la denuncia por medio de la acción reflexiva... la esperanza utópica es un compromiso lleno de riesgo." (Paulo Freire, 1997)

Citat per Francesc Imbernon a "Amplitud y profundidad de la mirada. La educación ayer, hoy y mañana". Capítol 4 de: Imbernon (coord): La educación en el siglo XXI. Los retos del futuro inmediato. Biblioteca de Aula, 136. Graó. Barcelona, 2002.

Cita sobre l'autoritat del mestre

M'he trobat un petit fragment sobre un tema que està ara de pura actualitat, i no puc més que fer-me'n ressò perquè no té desperdici.

"Els mestres fem de mediadors entre allò que ja s'ha dit i els nous, els que necessiten punts de referència perquè en el moment de nèixer són éssers profundament desvalguts. La nostra autoritat emana precisament d'aquest fer de lligam entre el vell i el nou. Fixa't, doncs, que la nostra autoritat no prové d'una situació jeràrquica, sinó de la condició que tenim de mediadors. Els mestres ens hem de fer responsables d'aquest món i traspassar-lo als que més endavant se n'hauran de fer càrrec."

Supos que sobren els comentaris, ha quedat ben clar.

Extret de:
Cela Ollé, J i Palou Sangrà, J.: Va de mestres. Carta als mestres que comencen. Associació de Mestres Rosa Sensat. Barcelona, 2004.

Una cita de Gimeno Sacristán

Fa uns dies que estic llegint i rellegint molt intensament, i m'he trobat algunes cites de les que et fan reflexionar molt. Aquí en va una:

"El enemigo de la lectura no reside, como en la actualidad algunos temen, en la cultura audiovisual que domina en los medios de comunicación y en la extensión de las nuevas tecnologías, sino en las desafortunadas prácticas dominantes de leer a las que sometemos alos alumnos durante la escolaridad" (Gimeno, 2001)
Citat a Gimeno Sacristán, J: La educación que aún es posible. Colección Pedagogía Manuales. Morata. Madrid, 2005

diumenge, 13 de setembre de 2009

L'alegria de tornar a l'escola

Bon dia i bon nou curs a tots i totes!

Com quan vaig fer el post de l'estiu, ho torn a fer amb bastant de retard. Aquest estiu ha estat de vacances absolutes dels blocs i ara m'ha costat tornar-hi, però el curs ja ha començat i toca tornar a estar operatiu... així que comencem de nou ja mateix!

El fet és que el primer dia d'escola ja ha passat i els alumnes han tornat a l'escola,com podeu veure en aquest extraordinari resum del primer dia de l'escola. Tanmateix, jo l'he viscut com mai ho havia fet, des de fora de l'escola, i amb sentiments contradictoris, amb la pena de no ser-hi i l'il.lusió de començar un nou projecte.

Però, el més important, és que els alumnes tornen amb un sentiment majoritari, l'alegria. Només observant l'entrada a l'escola d'un dia qualsevol del curs, es pot veure com els alumnes van contents a l'escola. I em pareix un fet clau, l'alegria d'anar a l'escola com a punt clau per a l'aprenentatge. Afortunadament, ara la part emocional també es cuida per a assegurar l'èxit de l'aprenentatge. Idò comencem tots amb alegria que el curs promet.... Molta sort per tothom i esper seguirem enguany també amb moltes reflexions!