Quasi com una e-carpeta docent i formativa per compartir.

diumenge, 27 de setembre de 2009

Cita sobre l'autoritat del mestre

M'he trobat un petit fragment sobre un tema que està ara de pura actualitat, i no puc més que fer-me'n ressò perquè no té desperdici.

"Els mestres fem de mediadors entre allò que ja s'ha dit i els nous, els que necessiten punts de referència perquè en el moment de nèixer són éssers profundament desvalguts. La nostra autoritat emana precisament d'aquest fer de lligam entre el vell i el nou. Fixa't, doncs, que la nostra autoritat no prové d'una situació jeràrquica, sinó de la condició que tenim de mediadors. Els mestres ens hem de fer responsables d'aquest món i traspassar-lo als que més endavant se n'hauran de fer càrrec."

Supos que sobren els comentaris, ha quedat ben clar.

Extret de:
Cela Ollé, J i Palou Sangrà, J.: Va de mestres. Carta als mestres que comencen. Associació de Mestres Rosa Sensat. Barcelona, 2004.