Quasi com una e-carpeta docent i formativa per compartir.

diumenge, 12 d’octubre de 2008

BENVINGUDES I BENVINGUTS!

Començ avui un nou blog amb la finalitat de recollir aquelles reflexions que ens poden ajudar a millorar la nostra pràctica docent. Són reflexions recollides de totes aquells llocs webs i blogs d'Internet que estan plens de recursos i que no podem oblidar si volem que la nostra tasca no quedi al marge de la societat en què vivim.
Principalment, em dirigeix a estudiants de mestre que ara viuen la millor oportunitat per arribar a ser l'ideal d'ensenyant que tots hem volgut ser alguna vegada... i a qualsevol docent que estigui interessat en la millora de l'ensenyament, l'escola del s. XXI i per què no, de la societat.