Quasi com una e-carpeta docent i formativa per compartir.

dimarts, 30 de desembre de 2008

Carpeta docent

Fa ja un parell d'anys que treball el Portfolio Europeu de les Llengües (Consell d'Europa) com a eina d'aprenentatge de llengües dels alumnes, i perquè el conec com a material de l'alumne, ara m'ha sorprès i m'ha agradat molt com a eina del docent, i m'apunt, des de ja mateix, a aquesta metodologia com a autoformació permanent. A partir d'avui aniré fent, d'aquest bloc, poc a poc, una espècie de carpeta docent o portafolio electrònic on posar i compartir allò que em paregui important per a la nostra tasca docent. Tendrà només una funció formativa, sense ànim de ser exhaustiu però amb ganes d'anar exposant allò que sustenta i millora la pràctica docent.

Per fer-ne una petita introducció, el Portafolio de llengua és podria resumir ,molt breument,com un recull de les competències del seu propietari en les llengües que estudia. Pot tenir un caràcter d'acreditació, autoavaluació i avaluació de l'aprenent i d'exposició de les pròpies creacions. Traduït a educació no és només un recull de materials sinó que també és una exposició de les pròpies reflexions en relació a aquests materials. Per tant, es veu així l'objectiu final de la carpeta docent com a instrument al servei de la pràctica reflexivad i de la formació permanent del professorat i, en definitiva, de la millora de la seva pràctica docent.


He trobat una bona quantitat de documents sobre la carpeta docent i els pos aquí. Recoman molt la seva lectura: els tres primers texts per la seva claredat i brevetat en exposar i donar una idea inicial sobre el tema, i el darrer, més llarg, per la seva profunditat en l'anàlisi del concepte i diversitat d'exemples, enfocaments i aplicacions.


Carpeta de aprendizaje (Portafolio)

El portafolio, instrumento a favor de una metodologia innovadora. Julia Boronat Mundina y Mª Elena Ruiz Ruiz.

La carpeta docente como instrumento de desarrollo profesional del profesorado universitario. Elena Cano i Francisco Imbernon.

El Portafolio reflexivo del profesor como herramienta para la práctica reflexiva: un estudio de caso. Memoria del Máster de Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjera. Manuel Rastrero Ruiz.