Quasi com una e-carpeta docent i formativa per compartir.

dimarts, 6 de gener de 2009

FP

Un article d'avui del diari El Pais, La crisis devuelve a la FP su dignidad, recull la necessitat urgent d'actualitzar la Formació Professional a la realitat sociolaboral d' Espanya.
Esperem que gràcies al desenvolupament que es fa de la LOE a les Comunitat Autònomes prompte la millora d'aquesta etapa educativa sigui una realitat. És evident que el concepte de formació professional ha d'evolucionar cap a una formació que permeti el desenvolupament professional inicial en perspectiva d'un aprenentatge permanent al llarg de la vida. I encara més, hem d'aconseguir que les persones triïn aquesta etapa amb la diginitat que es mereixen, com una opció de formació i professional tan valuosa com la universitària.