Quasi com una e-carpeta docent i formativa per compartir.

dijous, 9 d’abril de 2009

Dictamen 7/2009 del CES

El CES acaba de publicar el Dictamen 7/2009 del Consell Econòmic i Social sobre l'eficàcia del sistema educatiu a les Illes Balears. És un document molt extens i molt interessant i cal recomenar ,al menys, la lectura de les primeres trenta pàgines per la anàlisi exhaustiva i les propostes que s'hi fan. S'hi poden fer tantes reflexions de tants de tipus!

A més el Dictamen es basa en dos estudis, un dels quals vull aprofitar aquí per fer-hi una nova breu reflexió sobre l'ensenyament de les llengües, un dels temes que més m'agrada.

L'Annex 1, Eficàcia del sistema educatiu de les Illes Balears 2000-08: fortaleses, debilitats i propostes de millora (extracte), d'aquest Dictamen consisteix en una altre estudi realitzat pel GIFES, de la UIB, i ha estat dirigit per la Dra. Carmen Orte i el Dr. Lluis Ballester.

Aquest estudi destaca que els alumnes de la ESO prefereixen l'àrea d'anglès a les de llengua catalana i castellana. I la meva reflexió és aquí, sobre el tipus de metodologia en la que es basen aquestes àrees. No serà que la tradició comunicativa de l'anglès és més motivadora pels alumnes que no la metodologia més analítica de la llengua catalana i castellana? Segurament, un bon tractament integrat de les llengües i un estil comunicatiu en totes podria equilibrar aquestes diferències.