Quasi com una e-carpeta docent i formativa per compartir.

dijous, 20 de juny de 2013

Intercanvi Intergeneracional 2013

Han passat tantes coses en un any que ho tendré difícil per publicar-ho tot al blog, així que començ pel més important ara, els meus alumnes de la UOM. Un any més, i ja en van quatre, hem fet una nova experiència intergenerancional. Un nou intercanvi, enguany, entre alumnes de la UOM de la UIB a la Seu d'Eivissa i alumnes de Formació Professional, de la rama socio-sanitària de l'IES Algarb. Hem anat tres anys consecutius al CEIP Sa Graduada, dels quals tenim boníssims records i no volem deixar d'agrair la seva col·laboració, així com de la seva mestra, Merche Boned. Tanmateix, vàrem consierar que era hora de fer un canvi d'etapa, i promoure també altres encontres amb alumnes d'altres nivells eductius.

 La trobada i l'intercanvi d'aquest curs 2012-13 és fruit de la col·laboració amb el professor Iñaki Mongé, a qui li hem d'agrair la seva bona predisposició a tirar endavant el projecte i sobretot, la seva bona tasca perquè tot anàs tan bé com va anar. L'intercanvi s'ha basat entorn del debat a dos grans temes, en petit i gran grup:
 - Primer, en petit grup l'alumnat de la UOM va tractar el seu temps d'oci ara i abans
- Tot seguit, en gran grup, un representant de cada equip, presentava l'esquema que resumia el tema que s'havia tractat
- En segon lloc, l'alumnat d'FP va exposar el seu ús de la teconlogia
- I de nou, en gran grup, es varen posar en comú els temes tractats.

Aquests són dos dels productes creats pels grups intergeneracionals:

La valoració que han fet els alumnes de la UOM no ha pogut ser millor. La conversa encetada en cada petit gru va anar molt més enllà de la dinàmica i temàtica proposada inicialment, i el diàleg va ser fluït i espontani passant de l'intercanvi d'experiències personals a l'intercanvi d'opinions i punts de vista. L'alumnat de la UOM va valorar molt la capacitat cognitiva de l'alumnat més jove per fer resums esquemàtics del temes tractas, així com per la seva actitud propera, alegre i sempre de col·laboració. Per l'alumnat d'FP l'experiència va ser valuosa a nivell personal i professional ja que el treball de l'oci i el temps lliure en les persones majors forma part de seu currículum.

En la següent presentació es poden veure algunes imatges de la trobada (al final de la presentació) així com algun dels temes teòrics que vàrem tractar en una sessió prèvia de la UOM:
I els següents vídeos mostren algun fragment de les converses en petit i de les presentacions en gran grup:
 
 
 Un nou any, Un nou èxit... veritat? Idò, ja crec que el proper curs hi hauríem de tornar ;-)