Quasi com una e-carpeta docent i formativa per compartir.

dimarts, 25 de novembre de 2008

Com ha de ser un Centre Tic Ideal?

DECÀLEG fet per Isabel Ferrer Arabí com a membre del projecte ASTROTIC

És tracta d'una interessant reflexió per a la integració de les TIC en un centre educatiu. Alguns punts són consells per al seu tractament curricular i altres són de tipus organitzatiu.