Quasi com una e-carpeta docent i formativa per compartir.

diumenge, 23 de novembre de 2008

Mapes conceptuals

Si heu de fer un mapa conceptual, donau una miradeta al bloc d'Ernest Prats, Cosas de mapas conceptuales y CmapTools.
Primer, us podeu baixar el seu manual de CmapTools, i després seguir les seves indicacions per baixar, instal.lar i utilitzar el programa per fer mapes conceptuals.