Quasi com una e-carpeta docent i formativa per compartir.

dimarts, 18 de maig de 2010

Pinzellades per al debat...


L’educació és, segurament, un dels temes universals que ha preocupat l’humanitat des de sempre, juntament amb altres com l’amor, la riquesa, la vida i la mort. Probablement, des de temps molt antics, ha estat una preocupació dels adults la transmissió dels coneixements assolits a la generació més jove. Però, avui en dia, el fet educatiu ens és més proper encara a tots els ciutadans i ciutadanes perquè, senzillament, tots hem viscut ja, afortunadament, al menys, en el nostre hemisferi, una etapa més o menys llarga d’educació. Per tant tots en tenim opinió.


La qüestió bàsica, que ens podríem plantejar a partir d'aquí, seria com intentar fer d’aquesta preocupació una participació activa i constructiva envers la millora del fet educatiu. Si l’educació és cosa de tots, som tots responsables de la seva bona gestió. Però, fins quin punt estam implicats en l’educació de la ciutadania del segle XXI? Què feim els membres de la comunitat educativa i de la societat en general, perquè els alumnes d’avui siguin també els membres d’una futura societat justa, part activa de la ciutadania global i a la vegada, local?


Amb aquests arguments prentenc iniciar el debat d'una sessió amb adults sobre educació. La meva única pretensió és encetar el debat, fins i tot, tal vegada, promoure la polèmica, i fer unes pinzellades sobre alguns dels problemes transversals de l'educació d'avui, de la nostra, i probablement de bona part dels països anomenats desenvolupats.


Aquí deix la presentació powerpoint que he muntat per il·lustrar l'argument i el debat i per suposat, si algú em vol donar més idees o opinar, serà molt benvingut.